မြန်မာ့စိမ်းလန်းမြေ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာ သို့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး၊ အဝီစိတွင်း၊ အဝတ်အထည်၊ အဆောက်အဦနှင့် ငွေကြေး အလှူ.......

0 Comments

Leave a comment